ΦΕΚ 367/Δ/03.07.2020

  • 03 Ιουλίου 2020

Απόφ. 90850

Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 4.540,40 τ.μ., λόγω: α) μη υπαγωγής αυτής στις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και β) μη ακριβούς εντοπισμού, στη θέση «Κόπιτσα», Τοπικής Κοινότητας Κεφαλόβρυσης, Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Τριφυλίας, Νομού Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή