ΦΕΚ 367/Δ/03.07.2020

  • 03 Ιουλίου 2020

Απόφ. 90859

Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 105.434,64 τ.μ., λόγω: α) μη υπαγωγής αυτής στις διατάξεις και τους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας και β) μη ακριβούς εντοπισμού, στη θέση «Σουρντή» ή «Σουτντί» ή «Πλάκες», Τοπικής Κοινότητας Αρσινόης, Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης, του Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας».(2)

Επιστροφή