ΦΕΚ 2724/Β/03.07.2020

  • 03 Ιουλίου 2020

Απόφ. 12985 ΕΞ 2020

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.(5)

Επιστροφή