ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/28.06.2017

  • 15 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 130628

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα Ο.Τ. 119 (Γ1768) - 120 (Γ1765) της Πολεοδομικής Μελέτης «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.(1)

Επιστροφή