ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/26.07.2017

  • 15 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 262042/983

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 153Α στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 21ης Ιουνίου, Διονύσου, Αγίου Δημητρίου και Γρεβενών (Μύλοι Σαμαρά), της Δ.Ε. Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς, σε συμμόρφωση της με αριθμ. 5465/1995 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας».(1)

Επιστροφή