ΦΕΚ 2680/Β/01.07.2020

  • 02 Ιουλίου 2020

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/35644/2020

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Δασυλλίου Κεντρικής Παραλίας Νέας Αρτάκης».(4)

Επιστροφή