ΦΕΚ 355/Δ/30.06.2020

  • 30 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.2-6-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης στα Ο.Τ. 295 (Ο.Τ. 1) και 284.(1)

Επιστροφή