ΦΕΚ 2646/Β/30.06.2020

  • 30 Ιουνίου 2020

Απόφ. 65717

Τροποποίηση της υπ’ αρ.81550/05.08.2019 υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2017».(1)

Επιστροφή