ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 15 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 2940

Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση νέου κτιρίου (με χρήση νηπιαγωγείου) στον αύλειο χώρο του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, στο Ο.Τ. 36-37-42 στην Αλεξανδρούπολη.(1)

Επιστροφή