ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020

  • 14 Ιουνίου 2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή