ΦΕΚ 311/Δ/11.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. 281119

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 329 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου (π.δ. της 29.4.1987, Δ’ 489). (2)

Επιστροφή