ΦΕΚ 2323/Β/15.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. 16

Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με τον ν. 4512/2018.(6)

Επιστροφή