ΦΕΚ 2303/Β/15.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. 7750

Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας. (1)

Επιστροφή