ΦΕΚ 114/Α/15.06.2020

  • 15 Ιουνίου 2020

Απόφ. 0544/Μ.7243/ΑΣ 10304

Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας - Ρωσίας για την Οικονομική, Βιομηχανική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία.(1)

Επιστροφή