ΦΕΚ 2291/Β/15.06.2020

  • 16 Ιουνίου 2020

Απόφ. 5132

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Προσοτσάνης. (1)

Επιστροφή