ΦΕΚ 2271/Β/13.06.2020

  • 13 Ιουνίου 2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.(1)

Επιστροφή