ΦΕΚ 2270/Β/13.06.2020

  • 13 Ιουνίου 2020

Απόφ. 8825

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.(1)

Επιστροφή