ΦΕΚ 2255/Β/12.06.2020

  • 11 Ιουνίου 2020

Απόφ. 14720 ΕΞ 2020

Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.(1)

Επιστροφή