ΦΕΚ 2233/Β/11.06.2020

  • 12 Ιουνίου 2020

Απόφ. 23083 Φ.700.19

Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας». (1)

Επιστροφή