ΦΕΚ 112/Α/12.06.2020

  • 12 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51

Σύσταση Πυροσβεστικών Κλιμακίων.(1)

Επιστροφή