ΦΕΚ 299/Δ/05.06.2020

  • 05 Ιουνίου 2020

Απόφ. 14373

Τροποποίηση σχεδίου πόλης του από 29-12-1986 π.δ. «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Δήμου Ρεθύμνου του Ν. Ρεθύμνης» (Δ΄ 68) στο Ο.Τ. 455.(1)

Επιστροφή