ΦΕΚ 298/Δ/05.06.2020

  • 09 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.5-5-2020

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του ομώνυμου Δήμου (ν. Βοιωτίας) στο Ο.Τ. 377, καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή