ΦΕΚ 292/Δ/04.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. 73325

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 60515/03-09-1968 απόφασης (Β’ 507) κήρυξης έκτασης ως αναδα- σωτέας, του Νομάρχη Αχαΐας, για έκταση εμβαδού 720,84 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αβρινιά», ΤΚ Βούντενης, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας. (3)

Επιστροφή