ΦΕΚ 3237/Β/04.09.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 176156

Έγκριση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή