ΦΕΚ 292/Δ/04.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. 73331

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 60515/03-09-1968 απόφασης (Β’ 507) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, του Νομάρχη Αχαΐας, για έκταση εμβαδού 444,26 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κοκκινόβρυση», ΤΚ Βούντενης, ΔΕ Πατρέων, Δ. Πατρέων, ΠΕ Αχαΐας.(2)

Επιστροφή