ΦΕΚ 287/Δ/03.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. 52178

Επικύρωση οριοθέτησης - διευθέτησης υδατορέματος Γκούρας στο Δήμο Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.(1)

Επιστροφή