ΦΕΚ 285/Δ/03.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. 18084

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄60), εντός των ορίων του οικισμού Αγίου Προκοπίου στο τοπωνύμιο «Κουκουμαύλες και Τσάφενα» Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ύστερα από αίτηση του Ευάγγελου Καραμπάτση. (1)

Επιστροφή