ΦΕΚ 282/Δ/03.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.30-4-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (Ν. Αττικής) στα Ο.Τ. 409, 414, 416 και στον Κ.Χ. 415, κατάργηση και επιβολή προκηπίου, κατάργηση και έγκριση πεζοδρόμων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. (2)

Επιστροφή