ΦΕΚ 282/Δ/03.06.2020

  • 04 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.29-4-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς (Ν. Θεσσαλονίκης) στο Ο.Τ. 2240 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή