ΦΕΚ 289/Δ/03.06.2020

  • 03 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.11-5-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπάρτης (Ν. Λακωνίας) στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου, Άγιδος, Μητροπολίτου Γερμανού και Λυσσάν- δρου, καθορισμός χώρου Γενικών Αρχείων του Κράτους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή