ΦΕΚ 283/Δ/03.06.2020

  • 03 Ιουνίου 2020

Απόφ. 282724/5049/2019

Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1404 περιοχής Γιαννιτσάνικα ως προς την αλλαγή της θέσης διόδου.(2)

Επιστροφή