ΦΕΚ 2119/Β/03.06.2020

  • 03 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ. 30265/ΦΝ 393

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας».(1)

Επιστροφή