ΦΕΚ 3236/Β/04.09.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 195580

Έγκριση της αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Μάνης Ν.Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (1)

Επιστροφή