ΦΕΚ 278/Δ/30.05.2020

  • 01 Ιουνίου 2020

Απόφ. 18212

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Απολακκιά» Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή