ΦΕΚ 277/Δ/30.05.2020

  • 01 Ιουνίου 2020

Απόφ. Π.Δ.5-5-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης στα Ο.Τ. Γ215 και Γ216 με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή