ΦΕΚ 3235/Β/04.09.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 182828

Έγκριση της αριθμ. 113/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή