ΦΕΚ 2075/Β/30.05.2020

  • 01 Ιουνίου 2020

Απόφ. ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).(1)

Επιστροφή