ΦΕΚ 263/Δ/25.05.2020

  • 25 Μαΐου 2020

Απόφ. 78692

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 449 του Δήμου Νέας Ιωνίας, σε εκτέλεση των 477/2005, 6423/2009, 5298/2013, 5301/2013 και 10302/2013 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.(2)

Επιστροφή