ΦΕΚ 2004/Β/25.05.2020

  • 25 Μαΐου 2020

Απόφ. 429/2020

Καθορισμός ειδικού πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης του ερευνητικού - επιδεικτικού υβριδικού σταθμού και του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄ 304/11.02.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4495/2017. (1)

Επιστροφή