ΦΕΚ 3226/Β/30.08.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 178272

Έγκριση της αριθμ. 240/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης Νομού Μεσση-νίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(1)

Επιστροφή