ΦΕΚ 2072/Β/30.05.2020

  • 31 Μαΐου 2020

Απόφ. 5904/58420

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας.(1)

Επιστροφή