ΦΕΚ 2062/Β/30.05.2020

  • 31 Μαΐου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/46809/1973

Καθορισμός της διαδικασίας οριστικής εκκαθάρισης της μεθοδολογίας βάσει της οποίας καθορίζεται η τιμολόγηση του διακανονισμού των συναλλαγών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την αποζημίωση, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης κάθε σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέχρι και την 31.10.2019 σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) και την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).(2)

Επιστροφή