ΦΕΚ 259/Δ/20.05.2020

  • 22 Μαΐου 2020

Απόφ. 70353

Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας του Υπουργού Γεωργίας, για έκταση συνολικού εμβαδού 4.993,73 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπούτσια», Τ.Κ. Ελεκίστρας, Δ.Ε. Πατρών, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας.(2)

Επιστροφή