ΦΕΚ 260/Δ/24.05.2020

  • 24 Μαΐου 2020

Απόφ. Αριθμ. πράξης 13 της 29-4-2020

Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων. (1)

Επιστροφή