ΦΕΚ 3222/Β/18.08.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 9558/115513

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Βόλου.(1)

Επιστροφή