ΦΕΚ 256/Δ/19.05.2020

  • 19 Μαΐου 2020

Απόφ. 61278

Έγκριση της 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί τροποποίησης των ορίων της θαλάσσιας ζώνης του εξομοιούμενου με λιμενική ζώνη χώρου από θέση «Πλάκα» έως «Μαρίνα» στη λιμενική εγκατάσταση Μονεμβασίας.(1)

Επιστροφή