ΦΕΚ 254/Δ/19.05.2020

  • 19 Μαΐου 2020

Απόφ. 3121.6/ 26416 /2020

Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός της χερσαίας ζώνης του Αλιευτικού Καταφυγίου Σκαλέτας Ρεθύμνου. (1)

Επιστροφή