ΦΕΚ 1925/Β/19.05.2020

  • 19 Μαΐου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/30854/780

Εγκατάσταση και διαδρομή του Χερσαίου Τμήματος μήκους 8,2km του Ελληνικού τμήματος του υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΠΟΣΕΙΔΩΝ) από τις εγκαταστάσεις Μέτρησης και Συμπίεσης στη θέση «Φλωροβούνι» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας μέχρι το σημείο προσαιγιάλωσης της θαλάσσιας όδευσης στη θέση «Ομπρέλα 2» της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.(1)

Επιστροφή