ΦΕΚ 250/Δ/18.05.2020

  • 18 Μαΐου 2020

Απόφ. 945

Χαρακτηρισμός ως Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών (Protected Natural Formations) εδαφικών επιφανειών - θέσεων Μικρο-Αποθέματος του είδους Horstrissea dolinicola, συνολικού εμβαδού 38.076,31 τ.μ., που βρίσκονται στη τοποθεσία «Πετραδολάκια» όρους Ίδη - Ψηλορείτη, Δήμου Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης.(1)

Επιστροφή