ΦΕΚ 3222/Β/01.08.2017

  • 18 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 7834

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς.(2)

Επιστροφή